Sjølvkostområde

På Nordfjordeid er det økonomiske organisert som sjølvkostområde. Det vil seie at alle kostnadar som er knytt opp mot drift og vedlikehald, samt finansutgifter vert fordelt i eige rekneskap for dette anlegget.

 

Anna aktivitet i selskapet vert ikkje belasta sjølvkostområdet.