NVE-rapport bekreftar: stort energipotensiale i overflatevatn

Mandag 18.mars 2013

Fjordvarme AS har tidlegare ut frå eigne vurderingar, rekna at energipotensialet i overflatevatn er stort i Noreg, ca. 5 TWh. No har NVE for fyrste gong kartlagt dette energipotensialet og har publisert rapporten om ‘energipotensiale i overflatevann‘.

 

Denne rapporten viser at ‘potensialet for overflatevann er beregnet til 15,6 TWh og ved å etablere fjernvarmesystemer tilknyttet sjøvannsbaserte varmepumpeanlegg vil det totale potensialet øke til 20,8 TWh‘.

 

Dette betyr at energipotensialet er enormt stort og mykje større enn det vi har gått ut med. Det er heller ikkje dårleg at fjernvarmesystem som vi arbeider med, kan bidra til å auke potensialet med over 5 TWh!

 

Last ned NVE-rapport 9-2011, energipotensiale i overflatevann

 

 

 

Deler av sammendraget:

NVE har ansvaret for å kartlegge det fornybare energipotensialet i Norge. NGI i samarbeid med COWI AS,  har på oppdrag for NVE beregnet energipotensialet for overflatevann (sjøvann, innsjøvann, elvevann) ved utnyttelse av varmepumper. Kartleggingen er basert på GIS-analyser med Matrikkelen som grunnlag’.

 

Kva betydning kan dette ha i forhold til behovet for energi? I rapporten kan vi lese:

-       ‘Det totale potensialet for overflatevann er beregnet til 15,6 TWh. Det er 29 % av landets antatte årlige energibehov til oppvarming og kjøling’.

-       ‘Ved å etablere fjernvarmesystemer tilknyttet sjøvannsbaserte varmepumpeanlegg vil det totale potensialet øke til 20,8 TWh. Varmepumper som utnytter overflate- vann kan da dekke 39 % av landets oppvarmings- og kjølebehov’.