Asfaltproduksjon med fjordvarme

Torsdag 28.desember 2017

Førdefjorden Energi, Veidekke og SINTEF Energi forskar no på bruk av fjordvarme til asfaltproduksjon. For oss er det gledleg å sjå konseptet kan bli heva til eit nytt nivå. Sjå saka på NRK Sogn og Fjordane.