Fjordvarme i EnergiRapporten

Fredag 16.februar 2018

"Driftsutfordringene er på installasjonene som er i kontakt med sjøvann" er EnergiRapporten si overskrift om fjordvarmeanlegget på Nordfjordeid.

 

EnergiRapporten har intervjua Magne Hjelle om fjordvarmeanlegget. Totalt forsyner anlegget i dag over 100 000 m2 byggningsmasse og meir enn 13 GWh varme pr år. Dette er fordelt på 56 varmepumpeanlegg og 26 kjøleanlegg. Varme frå sjøvatn i kombinasjon med varmepumpe gjev ein høg andel fornybar energi og årleg spart energi er på over 8,5 GWh.