Nytt vekslerhus sett i drift

No er vekslarhus nr. 2 sett i drift og leverer til alle kundar sør for vekslarhus 1 ved Fargarelva. Vekslarhus 1 leverer til alle kundar nord for Fargarelva og vidare mot Stokkenes, som vist på kartskissa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vekslarhus 2 har ein dimensjonert effekt på 2MW ved full drift. Begge vekslarhusa er kopla på same leidningsnettet på landsida, som i praksis betyr at kapasiteten på anlegget med dette er auka med ca 50%.