Driftskontroll

Fjordvarme AS tar på seg driftskontroll av anlegg som inneberer drift og vedlikehald, samt drift av enkeltkundar – bygg om det skulle være ynskjeleg.