Tekniske problem i vekslarhus 1

Mandag 20.november 2017

Feilen er no fiksa.

 

Mandag 20 november vart feilen funnet. Årsaken er smelta skiller og ingangskort. Truleg pga lynnedslag på fredag 17 november.

 

Mandag 20 november er det fortsatt tekniske problem med vekslarhus 1, men fungerar fint for kundar av fjordvarme. Vi jobbar fortsatt med å utbedre feilen.

 

Fredag 17 november er det tekniske problem med vekslarhus 1. Sjøpumpene har stoppa. Som følge av dette er temperaturen på rørnettet svært lav. Vi jobbar med å fikse feilen.

Vinteren 2017-2018

Torsdag 9.november 2017

Anlegget forbredast no for vinteren.
 

Vi er og no gang med å reingjere vekslarane i det gamle vekslarhuset for å få best mogleg temperaturar på landnettet utover vinteren.

 

Når det no tek til å bli kaldare ute og varmebehovet aukar i dei fleste bygg, vil og gjennomstrøyminga i rørleidningane auke igjen. Vi ønskjer difor gjerne tilbakemelding om det er nokon som opplever problem med tette filtre igjen.
 
Bypass ventilar er åpna og klar for vinteren.
 
 
Ønskjer dykk elles ein fin haust vidare!

Nytt vekslarhus - byggefase

Tirsdag 4.april 2017

Arbeidet med oppføring av nytt vekslarhus har pågått gjenom vinteren, og det nærmar seg no ferdigstilling.

 

Utvendig er Stårheim Bygg AS ferdig med det meste, og innvendig er Astorplast og Caverion i full gang med installasjon, rørarbeid og elektromekanisk utrustning.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sjøvannsleidning ligg klar for loddbelastning og nedseinking. 

 

Om resten av arbeidet går som planlagt skal anlegget vere klart til utgangen av april.