Gass

 

I forbindelse med Fjordvarmeprosjektet vart det også lagt gassrør parallelt med fjordvarmerøra. Gass har vore nytta av kundar til oppvarming - kjøkken eller i industrien.

 

Gassoperatør Gasnor AS trekte seg ut av drifta frå 22.01.2014. Frå same tidspunkt overtok Eid Fjordvarme KF forsyningsanlegget. Det vart også inngått avtale med Fjordvarme AS om å vere gassoperatør.

 

Til å bistå drifta, har Fjordvarme AS leigd inn GasTech AS og Ole Ivar Brekke. Ved spørsmål kan noverande og nye kunder ta kontakt med Fjordvarme AS eller Ole Ivar Brekke.

 

 

Kontakt Fjordvarme AS:

 

Magne Hjelle

 

908 26775

 

magne.hjelle@fjordvarme.no

 

 

eller

 

Ole Ivar Brekke

 

474 17745

 

beok@online.no