Fagområder og kompetanse

Fjordvarme AS leverer saman med Nordplan AS, Enøk-senteret AS og sitt nettverk tenester, kompetanse og rådgjeving innan eit vidt spekter av fagområder. I tillegg vil det vere naturleg å knyte til oss lokal kompetanse og lokalt eigarskap.

 

For meir informasjon trykk på aktuelle fagområde.