Energisystem

Torsdag 9.november 2017

Saman med Nordplan og Enøk-senteret kan vi tilby god kompetanse og energirådgjeving til

  • Lav temerert fjernvarmeanlegg
  • Varmepumpe
  • Fjernvarmeanlegg
  • Bygg
  • Industri
  • Samferdsel
  • Landbasert oppdrett
  • Vasskraft
  • Jordbruk

 

 

Kompetansen omfattar