Drift

Torsdag 9.november 2017

Fjordvarme og Enøk-senteret AS har opparbeida seg god kompetanse på drift av energianlegg. Gjennom drift av fjordvarmeanlegget på Nordfjordeid, driftsoppfølging av energisentralar på Nordfjordeid, driftstøtte til fjordvarmeanlegget i Ulsteinvik, energi effektivisering av ulike anlegg og tidleggare arbeidserfaringar med plannlegging av vasskraft.

 

Vi kan drive bistand ved oppstart og drift av anlegget, men også ta på oss driftsansvar om det er ynskjeleg.

Bistanden kan vere planlegging, analysering, optimalisering og programmering.

 

 

Vi tilbyr kompetanse for drift av

  • Fjernvarmeanlegg
  • Lavtemperert fjernvarmeanlegg
  • Energisentralar
  • Vasskraft