Elektrisk energi

Torsdag 9.november 2017

Elektrisk energi er energi lagra i eit elektrisk felt og blir overført gjennom leidning, kablar og linjer. Energien er høgverdig sidan den kan brukast til alt: datamaskiner, transport, varme, kjøling, motorar med meir.

 

Vi kan generere elektriskenergi frå høg temperert termisk energi, sol, vatn, vind, tidevatn, havstrømmar, bølge og saltkraft.