Varmepumper

Varmepumper kan nyttast  til oppvarming av bygningar og vatn. Ei varmepumpe utnyttar energien i varmekilda ved at ei side av varmepumpa blir varmare mens den andre sida blir kaldare.

 

I dei fleste heimar har vi kjøleskap, det er den vanligaste forma for varmepumpe. Kjøleskapet utnyttar den kalde sida av varmepumpa, mens den varme sida er på baksida av kjøleskapet.

 

Ønskjer du nærmare informasjon om prinsippa bak varmepumpa finn du opplysningar om dette hjå: