Fornybar energi

Torsdag 9.november 2017

Bruk av fornybar energi, som fjordvarmekonseptet er eit klima- og miljøtiltak som nyttar. Energikjeldene kan dekke energibehov til varme, kjøling og elektrisitet. I tillegg bedrar fornybar energi forsyningsikkerheita og reduserar importavhengigheit, samtidig som det stimulerar til industri- og næringsutvikling. Sidan fornybar energi vil skape fleire arbeidsplassar, varer og tjenester.

 

 

 

Vi skal tilby god rådgjeving for fonybare energikjelder og finne den rette for ditt bruk.

 

Energi frå fornybare energikjelder vi kan tilby rådgjeving for er

 • Fjord og hav (sjø)
 • Ferskvatn
 • Grunnvatn
 • Jord og lausmasser
 • Berg og fjell
 • Biomasse
 • Luft
 • Sol
 • Vatn
 • Vind

 

Andre energikjelder vi kan tilby rådgjeving for er

 • Gråvatn
 • Varme frå industri
 • Avfall

 

 

Forum For Grøn Energi

Stort potensiale

Det er eit stort potensiale for grøn og fornybar energi på Vestlandet og i Sogn og Fjordane. Derfor har fleire selskap, inkludert Fjordvarme, i tett samarbeid med Sogn og Fjordane Fylkeskommune gått saman å danna Forum For Grøn Energi. Selskapet skal vise fram det store potensialet når det gjeld produksjon, industri og lagring knytt til fornybar energi. Dette ved å gje ei oversikt over moglegheitene og inspirere til meir aktivitet for heile fornybarmiljøet.