Fjordvarme

Fjordvarmekonseptet på Nordfjordeid er eineståande i Noreg med sine løysingar og sitt omfang. Det vellukka prosjekt er derfor eit mønsterprosjekt for andre tettstader og kan gje eit etterlengta løft for effektiv energibruk og utbreiing av vassbaserte varmepumper på landsbasis. Sjølv om dette på mange måtar er ei nyskaping, så er prinsippa bak prosjektet velkjende. Fleire har utalt at ved hjelp av løysingar, samordning og bruk av fornybar energi frå fjorden er eit konsept som fleire tettstadar langs kysten burde ta i bruk. Svært mange tettstader i Noreg ligg nær ved ei vasskjelde som kan nyttast på same viset som Eidsfjorden i fjordvarmeprosjektet.

 

Fjordvarmeprosjektet på Nordfjordeid var og er eit pilotprosjekt og har fått støtte frå Enova, Kommunal- og regionaldepartementet, Statens forureiningstilsyn og Sogn og Fjordane fylkeskommune. 

 

 

  Fjordvarme for energi- og miljøkomiteen
  Fjordvarmekonseptet
 

Kraft i Vest Fjordvarme også i distrikta ?