Prosjektadministrasjon

Torsdag 9.november 2017

 

Saman med Nordplan AS og andre samarbeidspartnara kan Fjordvarme gjennomføre prosjektet med høg kompetanse, kvalitet og presisjon.

 

For prosjektadministrasjon tilbyr vi kompetanse innan

 

Prosjektutvikling og søknadar

Dette er beskreve under prosjektutvikling.

 

Hovudprosjekt og prosjektering

Total prosjektering av fjordvarmeanlegg som grunnlag for innhenting av tilbod.

 

Prosjektleiing

Lang erfaring med prosjektarbeid og kan ta oppdrag med prosjektleiing om det er ynskjeleg.

 

Byggeleiing

Lang erfaring med prosjektarbeid og kan ta oppdrag med prosjektleiing om det er ynskjeleg.

 

Utbygging

Bistand ved utbygging av anlegget.