Prosjektutvikling

Fjordvarme kan tilby prosjektutvikling og analyse for alle anlegg med fornybar energi. 

 

Vi tilbyr kompetanse for

 

Forstudie/initeringsfasen

Grov analyse der målsettinga er å avklare om kva som er den beste fornybareenergiløysinga.

 

Forprosjekt

Design av fornybareenergianlegg med kostnadsoverslag som grunnlag for vedtak om utbygging. Event. søknad om tilskot og konsesjon.

 

Konsesjonssøknad

Søknad om å få gjennomføre prosjektet.

 

ENOVA-søknad

Søknad om støtte til prosjektet.

 

Støttesøknad

Søknad om støtte frå andre aktørar enn ENOVA til prosjektet. Det kan vere Innvasjon Norge, Klima- og energifondet i Oslo, NVE med meir.