Vatn og avløp - VA

Torsdag 9.november 2017

I samarbeid med Nordplan AS har vi opparbeida oss god kompetanse med VA-anlegg. Dette gjennom prosjektering av fjordvarmeanlegg, veganlegg, parkeringsplassar og bygg.

 

Innan VA kan vi tilby prosjektering og kontroll av prosjektering for

 

Samferdselanlegg
Landbasert oppdrett
Andre uteanlegg
Bygg
Ledningsanlegg
Overløp
Flom
Vassdrag