Vatn og avløp - VA

Torsdag 9.november 2017

I samarbeid med Nordplan AS har vi opparbeida oss god kompetanse med VA-anlegg. Dette gjennom prosjektering av fjordvarmeanlegg, veganlegg, parkeringsplassar og bygg.

 

Innan VA kan vi tilby rådgjeving, prosjektering, kontroll av prosjektering og kvalitetsikkring for

 

Flomplanar
Ledningsanlegg
Overløp
Overvatn
Sjøleidningar
VA-planar
Vassdrag
 
Kommunaleanlegg
Landbasert oppdrett
Samferdselanlegg
Andre uteanlegg