Fylkespolitikk

Fylkesdelplanen skal samordne nasjonal og lokal politikk, omsette nasjonale mål til regionalt og lokalt nivå og kommunisere synspunkt frå regionalt og lokalt nivå mot nasjonale styresmakter.

  • Handlingsplan for fylke klima og miljø 2016-2017.
  • Fylkesplanar for klima, energi og fornybar energi.
  • Fylkeskommune har utarbeidd program for energiproduksjon i fylket for vasskraft og vind i 2014. Programmet seier at Sogn og Fjordane skal ha eit variert og robust næringsliv som satsar på kompetanseutvikling og utnyttar fylket sine ressursar på ein berekraftig måte.
  • Fjordvarmekonseptet høvar godt inn i fylkeskommunen sitt arbeid i miljø-, klima-, fornybar energi- og produskjonsarbeid.

 

Tiltak frå Sogn og Fjordane fylkeskommune er støtte til blant anna miljøsertifisering, hurtigladestasjonar og ENØK-tiltak.