Miljø

Fjordvarmekonseptet er eit klimatiltak som nyttar. Ved hjelp av løysingar, samordning og bruk av fornybar energi frå fjorden har fleire uttalt at dette er eit konsept som fleire tettstadar langs kysten burde ta i bruk.