Agenda 21

image022FNs toppmøte om miljø og utvikling i Brasil i 1992 samla representantar frå 179 land. Dei vedtok mellom anna Agenda 21, ein handlingsplan for bærekraftig utvikling i det 21. århundre. Å utnytte energien slik som Fjordvarmekonseptet, er med på å sikre ei bærekraftig utvikling av våre lokalsamfunn. Konseptet vil og ha positive verknadar på miljøet globalt.


Er du interessert i miljøpolitikk kan du lese meir på lokal agenda 21 sine heimesider.