Enøkteknologi

Fjordvarmekonseptet er eineståande i Noreg med sine løysingar og sitt omfang. Sjølv om dette på mange måtar er ei nyskaping, så er prinsippa bak prosjektet velkjende. Vi er difor trygge på at slike anlegg vil fungere etter intensjonane.