Naturgass

Naturgassen kan brukast på mange områder. Gassen kan  brukast som erstatning for elektrisitet og olje til oppvarming av bygg. Den kan nyttast til å produsere damp til industribedrifter og til smelting av glas.

 

Mange nyttar også gass ved matlaging. Mange storkjøkken nyttar gass for å få betre arbeidsmiljø på kjøkkenet. Bruk av gass er og energisparande i høve til bruk av tradisjonelle komfyrar.

 

I einskilde land i Europa er gass den viktigaste energikjelda også i privathushald.

Naturgass er nytta til spisslast i Fjordvarmekonseptet.

Fjordvarme AS - kontaktskjema