Vannbasert kjøling

Kjøling gjennom ventilasjonsluft er enkelt og rimeleg for bygg som er knytt til fjordvarmenettet. Temperaturen er ideell og kan nyttast direkte til fri-kjøling ved hjelp av kjølebatteri. Dette vil bidra til å gje godt inneklima mellom anna i skular og kontorbygg. Kundane kan nytte fjordvarmenettet til komfortkjøling eller for eksempel til datarom-kjøling.

 

Fjordvarme AS - kontaktskjema