Program for energiproduksjon

Sogn og Fjordane fylkeskommune har utarbeidd program for energiproduksjon i fylket. Programmet seier at Sogn og Fjordane skal ha eit variert og robust næringsliv som satsar på kompetanseutvikling og utnyttar fylket sine ressursar på ein berekraftig måte. Fjordvarmekonseptet høver godt inn i dette programmet.


Program for energiproduksjon