Vinteren 2017-2018

Torsdag 9.november 2017

Anlegget forbredast no for vinteren.
 

Vi er og no gang med å reingjere vekslarane i det gamle vekslarhuset for å få best mogleg temperaturar på landnettet utover vinteren.

 

Når det no tek til å bli kaldare ute og varmebehovet aukar i dei fleste bygg, vil og gjennomstrøyminga i rørleidningane auke igjen. Vi ønskjer difor gjerne tilbakemelding om det er nokon som opplever problem med tette filtre igjen.
 
Bypass ventilar er åpna og klar for vinteren.
 
 
Ønskjer dykk elles ein fin haust vidare!

Nytt vekslarhus - byggefase

Tirsdag 4.april 2017

Arbeidet med oppføring av nytt vekslarhus har pågått gjenom vinteren, og det nærmar seg no ferdigstilling.

 

Utvendig er Stårheim Bygg AS ferdig med det meste, og innvendig er Astorplast og Caverion i full gang med installasjon, rørarbeid og elektromekanisk utrustning.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sjøvannsleidning ligg klar for loddbelastning og nedseinking. 

 

Om resten av arbeidet går som planlagt skal anlegget vere klart til utgangen av april.