Driftsstatus

Mandag 2.juli 2018

Fjordvarmeanlegget

  • Generelt - Silar må rensast jamt for å unngå liten vassgjennomstrømning, pga auka faren for ising og unødvendig pumping.
  • Vekslarhus 1 - Alt Ok. Det er stans av eit system i vekslarhuset i frå 2. juli og til midten av august. Dette vil ikkje påverke drifta.
  • Vekslarhus 2 - Alt Ok. 
  • Rørnett - Alt Ok

Gassanlegget - Alt Ok.

 

 

Under er oversikt over temperaturar.

Den raude streken gjeld Vekslarhus 1 (gamle vekslarhuset ved Esso) og inkluderar bygg nord for RV15, samt Langeland og Stokkenes.

Den grønne streken gjeld Vekslarhus 2 (nye vekslarhuset ved Biltema) og er resterande byggningsmasse.

 

Temperaturen fram til kvart enkelt bygg vil avvike frå temperaturen ut frå vekslarhus.

Temperaturane i sjøen 2 kvartal 2018

Mandag 2.juli 2018

Mandag 2.juli 2018

Temperatur i sjøen, juni

Mandag 2.juli 2018

Temperatur på landnett i juni

Mandag 2.juli 2018

Temperatur på landnett i mai

Mandag 4.juni 2018

Temperaturar i sjøen, mai

Mandag 4.juni 2018

Temperatur på landnett i april

Tirsdag 1.mai 2018

Temperaturar i sjøen, april

Tirsdag 1.mai 2018

Temperatur på landnettet 1. kvartal 2018

Tirsdag 3.april 2018

 

Temperaturane i sjøen 1. kvartal 2018

Tirsdag 3.april 2018