Samarbeidspartnarar

Fjordvarme AS har eit nettverk av samarbeidspartnarar som har vore med på pilotprosjektet, ”Fjordvarmeprosjektet” på Nordfjordeid.

Samla sett har desse ein særs god kompetanse for å kunne bygge ut og drifte tilsvarande anlegg andre stadar.