Bidragsytarar

image043Fjordvarmeprosjektet er eit pilotprosjekt der både gammal og ny teknologi vert kopla i ei omfattande utbygging for eit heilt lokalsamfunn. Planleggingsdelen har vore kompleks og kostnaden vert høgare enn ved tradisjonelle prosjekt. Det vil også vere ein viss risiko knytt til eit pilotprosjekt.
Eid kommune er i utgangspunktet ei kommune med lave inntekter og små frie midlar til disposisjon for drift og investeringar. Utan støtte frå andre bidragsytarar ville ikkje prosjektet kunne realiserast i det omfanget det har fått.

Innovasjon Norge har gjeve utviklingstilskot som gjer det mogleg for Fjordvarme AS å tilby tenester og produkt for andre utbyggjarar.

 

 

 

Kontakt Fjordvarme for tilgang / nærare informasjon.