Leverandørar

I samband med utbygging av fjordvarmeprosjektet har det vore nytta mange entreprenørar og utstyrsleverandørar.


Lokale verksemder har bygt opp sin kompetanse gjennom deltaking i utbyggingsprosjektet. Denne kompetansen gjev det lokale næringsliv betre høve til å møte framtidige utfordringar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt Fjordvarme
for tilgang/nærare informasjon.