Rådgjevarar

image006

Frå starten av har Eid kommune nytta fleire eksterne rådgjevarar for gjennomføring av Fjordvarmeprosjektet. God planlegging er avgjerande for å kunne realisere slike prosjekt. Ved pilotprosjekt vert planlegginga spesielt viktig.


Dei rådgjevarane som har teke del i arbeidet på kvar sine felt har gjennom prosjektet opparbeidd seg kompetanse som vil kome til nytte i andre prosjekt seinare.

Kontakt Fjordvarme for tilgang/nærare informasjon.