Andre referansar

Fjordabladet21062011-Offensiv fjordvarmesatsing
Alle bør nytte sjøen som energikjelde
Eid idrettspark i Firda Godt eksempel for andre når det gjeld kunstgrasbaner
Artikkel Firda Interessant vurdering om fjernvarmeanlegg
Fjordvarme informasjonsbrosjyre  
Nytt fjernvarmeanlegg basert på termisk energi frå sjø Sognekraft har søkt om konsesjon for det andre fjernvarmeanlegget i Sogn og Fjordane, basert på termisk energi frå sjø(både varme og kjøling). Erfaringane frå både planlegging - utbygging og drift vert overført frå Fjordvarme på Nordfjordeid.
Artikkel Næring og nyskaping - november 2009
  Interessant artikkel vedrørande energiproduksjon i Sogn og Fjordane, inklusive termisk energi (varme og kjøling) frå sjø.
Energisuksess på sjukehus
  Eit godt eksempel for andre sjukehus og byggeigarar. Sjukehuset nyttar sjølvsagt termisk energi for oppvarming og kjøling gjennom Fjordvarmenettet.
Fylkesmagasinet september 2009
   
Aftenposten søndag 2. august 2009   Artikkel i Aftenposten, Fonybar Energi i Sogn og Fjordane. To feil; Styreleder i Fjordvarme er Arild Hjelmeland Temperaturen i fjorden varierer frå 8 - 12 grader
Artikkel om fjord/sjøenergi - Mørenytt
   
Vikebladet Ulstein
   
Artikkel Fjordvarme 2007
   
Messehagen
   
Fjordenes Tidende
   
Firdaposten
   
Nationen    
Fjordabladet side 1    
Sogn avis    
Firda    
Leiar i næringsbygg    
Fjordabladet    
Firdaposten