Artiklar

Firda november 2017, nettside eller PDF   Største klimatiltak i Førde nokon gong, reduserar CO2 utslepp med 80 %
Eid inviterar 2017-2018   Om Fjordvarme AS og fjordvarmeprosjektet på Nordfjordeid
Vikabladet september 2015   Hareid kommune vurderar fjordvarme
Norsk Fjernvarme august 2015   Hareid kommune vurderar fjordvarme
Ulstein Fjernvarme 2015   Ulstein Fjernvarme på Facebook
Vikabladet november 2015   Ulstein Fjernvarme opna
Sunnmørsposten november 2015   Ulstein Fjernvarme opna anlegg for sjøvarme med teknologi frå Nordfjordeid og Fjordvarme AS som konsulentar.
Firda februar 2014   Slik skal dei forsyne Førde med fjordvarme
Lønnsomhetsvurdering av fjordvarmeanlegget på Nordfjordeid mars 2013   Avdelinga for samfunnsfag til Høgskulen i Sogn og Fjordane
ZERO april 2013   Eid til "klimaspydspisskomune"
Energinytt fjernvarme 2013    Fjordvarme i Ulstein
Fjordvarmekonseptet på YouTube 2012     
Fjordabladet januar 2012  

''Å kople oss til fjordvarme er ei av dei mest fornuftige investeringane vi har gjort. Vi har spart 50 prosent av oppvarmingskostnadene, og det er dessutan ei miljømessig god løysing'' fortalde Stein-Åke Berteig.

God erfaring med bruk av Fjordvarme - Hildenes gartneri

Vikebladet januar 2012   Ulsteinvik Fjordvarme prosjektet starter
BergensTidene   Linefiske og fjordvarme skal redde Sogn og Fjordane
Fjordabladet juni 2011-Offensiv fjordvarmesatsing    Fjordvarme satsar på utvikling av selskapet
EnergiRapporten 2011 - Alle bør nytte sjøen som energikjelde    Stort potensial for kystkommunar
Fjordabladet mai 2010    Lokal teknologi med globalt potensial
Eid idrettspark i Fjordablade februar 2010   Godt eksempel for andre når det gjeld kunstgrasbaner. Fjordvarme varmar fotballbana
Firda februar februar 2010   Interessant vurdering om fjernvarmeanlegg
  NRK Vestlandsrevyen februar 2010    Reportarsje om fjordvarmeanlegget
Fjordvarme informasjonsbrosjyre    
Nytt fjernvarmeanlegg basert på termisk energi frå sjø, Sogn Avis november 2009   Sognekraft har søkt om konsesjon for det andre fjernvarmeanlegget i Sogn og Fjordane, basert på termisk energi frå sjø(både varme og kjøling). Erfaringane frå både planlegging - utbygging og drift vert overført frå Fjordvarme på Nordfjordeid.
Næring og nyskaping - november 2009   Interessant artikkel vedrørande energiproduksjon i Sogn og Fjordane, inklusive termisk energi (varme og kjøling) frå sjø.
Energisuksess på sjukehus, Fjordabladet november 2009    Eit godt eksempel for andre sjukehus og byggeigarar. Sjukehuset nyttar sjølvsagt termisk energi for oppvarming og kjøling gjennom Fjordvarmenettet.
Fylkesmagasinet september 2009    Fjordvarme til oppvarming og kjøling på Nordfjordeid
Aftenposten søndag 2. august 2009   Artikkel i Aftenposten, Fonybar Energi i Sogn og Fjordane. To feil; Styreleder i Fjordvarme er Arild Hjelmeland Temperaturen i fjorden varierer frå 8 - 12 grader
Artikkel om fjord/sjøenergi - Mørenytt august 2009     Nøgde brukara av fjordvarme på Nordfjordeid
Vikebladet Ulstein mars 2009     Formanskapet vil ha fjordvarme i Ulsteinvik
Artikkel Fjordvarme januar 2007    Sparar pengar og miljø med fjordvarme i bygg
Messehagen, Fjordabladet september 2007     Alle bustadane i Messehagen har fjordvarme
Fjordenes Tidende desember 2007     
Firdaposten desember 2007     
Nationen november 2007    Nasjonalt kompetansesenter
Fjordabladet side 1 november 2006    Fjordvarme er eit mønsterprosjekt
Sogn avis september 2007   Sogndal er eigna for fjordvarmeanlegg 
Firda september 2007    Sunnfjord Energi vil byggje fjordvarmeanlegg i Førde
Næringsbygg Leiar, nr 7 2007    Eid kommune satsar på alternativ energiformer (fjordvarme)
Fjordabladet november 2006     Store muligheitar for fjordvarme
Firdaposten november 2008    Floar må velje ny energikjelde