Ledige stillingar

 

Har du kompetanse innan fornybar energi, VA eller VVS?

Fjordvarme AS er eit uavhengig rådgjevarselskap som tilbyr tenester knytt til prosjektadministrasjon, prosjektering og drift av energianlegg, fornybare energiløysingar, energibruk i bygg og VA-anlegg. Nordplan AS er hovudeigar i selskapet. Vi er samlokalisert med Nordplan i nye kontorlokale i Eidsgata 45 på Nordfjordeid. Nordplan har også avdelingskontor i Førde, Ålesund og Vågå og er eigar av Enøk-senteret i Ørsta.

 

 

Vi forventer positiv utvikling med behov for fleire tilsette vidare framover. Dersom det går som vi ventar, vil vi få auka behov for prosjektingeniørar som kan vere med på utvikling, prosjektering og prosjektstyring i samband med nye energianlegg. Vi ønksjer derfor folk med kompetanse på fornybarenergi, VA (vatn og avløp), VVS (Varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk) og bygg. Oppdragsmengda er avgjerande for kor raskt dette vil gå.

 


Ønska kvalifikasjonar og personlege eigenskapar:

 • Ingeniør eller sivilingeniør
 • Erfaring med prosjektering eller utføring frå relevant arbeidsområde
 • Engasjert, nøyaktig, god munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Ynskje å arbeide i eit fleirfagleg miljø
 • Vere resultatorientert
 • Ha positivt fokus på kunden og hans behov

 

 

Vi kan tilby:

 • Fleksibel arbeidstid
 • Konkurransedyktig løn
 • Utfordrande arbeidsoppgåver med stort ansvar
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Godt arbeidsmiljø og trivelege arbeidskollegaer
 • Godt tverrfagleg miljø saman med Nordplan og Enøk-senteret
 • Moderne konstruksjonsverktøy som Novapoint DCM 20 og AutoCAD mm.
 • Reisegodtgjersle etter statens regulativ
 • Ordna pensjons- og forsikringsordningar

 

 

Sjå liste under for oversikt over ledige stillingar.

 

 

Ta gjerne kontakt for nærare informasjon;

Dagleg leiar, Magne Hjelle, 90826775 - magne.hjelle@fjordvarme.no