Tilsette

Fjordvarme AS er i dag 4 tilsette. Presentasjon av kvar enkelt finn du under.

Magne Hjelle

Dagleg leiar

 

Magne er også dagleg leiar av Eid Fjordvarme KF, som eige fjordvarmeanlegget på Nordfjordeid, og sitt som styremedlem for Enøk-senter AS i Ørsta.

 

Arbeidområde for Magne i Fjordvarme er dagleg leiar, prosjektutvikling, prosjektleiing og fjordvarme.

Tilsett i Fjordvarme frå 2004. 

 

 

Mobil  908 26775

Lard Ivar Kjesbu

Prosjektingeniør

 

Arbeidområde for Lars Ivar i Fjordvarme er VA og drift av anlegg.

Tilsett hos Fjordvarme frå desember 2014. 

 

 

Mobil: 90522458

Epost: lars.ivar.kjesbu@fjordvarme.no

Arild Lote Henden

Prosjektinegniør

 

Arild Lote Henden (1988) er utdanna sivilingeniør innan Energi og Miljø ved NTNU i 2014 og har arbeida som forskar på energisystemer ved SINTEF Energi frå 2014 til 2017.

 

Arbeidområde for Arild i Fjordvarme er fornybarenergi og energisystem.

Tilsett hos Fjordvarme frå oktober 2017. 

 

 

Mobil: 90727106

Epost: arild.lote.henden@fjordvarme.no

Berit Ness

Økonmimedarbeidar

 

Arbeidområde for Berit i Fjordvarme er økonomi, samt økonomi for Enøk-senteret og Moengården.

Tilsett hos Fjordvarme frå 2014. 

 

 

Mobil: 90298284

Epost: berit.ness@fjordvarme.no

Styret

Styreleiar, Arne Steinsvik

Styremedlem, Hans Petter Gilleshammer
Styremedlem, Paul Rune Ingebrigtsen
Styremedlem, Ivar Bjarte Nord