Vekslarhus 2

Det har vore stor pågang til fjordvarmeanlegget på Nordfjordeid. Det vart derfor naudsynt å bygge eit nytt vekslarhus for å levere tilstrekleg effekt til varme og kjøling. 

Det nye vekslarhuset starta å levere effekt juli 2017 og leverar til alle kundar sør for vekslarhus 1 ved Fagerelva.

Byggherre: Eid Fjordvarme KF
Fagområde: Termisk energi, drift av energianlegg, energibruk i bygg, vatn og avløp, Eid Fjordvarme
Stad: Nordfjordeid
År: 2015-til dags dato
Installert effekt: 2000 kW fornybar effekt
Fornybar energi: 5 000 MWh/år