Kontakt oss

 

Har du spørsmål om eit slikt anlegg kan etablerast andre stadar og ynskjer å høyre kva tenester vi kan tilby, ta kontakt:

Fjordvarme AS ønskjer også å drive aktiv informasjon overfor offentlege myndigheiter, firma og skular. Ta kontakt så kan vi presentere eit informasjonsopplegg for dykk.

Fjordvarme AS - v/ dagleg leiar Magne Hjelle 
Eidsgata 45
Postboks 181
6772 Nordfjordeid 
Mobil  908 26775
 
Kontaktskjema