Referansar

 

 

 

Ta kontakt for meir informasjon, og eller sjå underpkt i denne menyen.

Eid kommune

Næringsområde i Øyane - Klikk for stort bilete

 

Utbygging og drift av anlegget på Nordfjordeid, frå år 2001 (Eid kommune)

 

 

Ulstein kommune

Bilderesultat for ulstein kommune

 

Forstudie - forprosjekt - hovudprosjekt - prosjektleiar - bistand drift for Ulstein Fjernvarme (Ulsteinvik i Ulstein kommune)

Førde kommune

Bilderesultat for førde fjernvarme

Foto: Bernt Arne Iversen

 

Forstudie - forprosjekt - Enovasøknad og konsejonssøknad - prosjektleiar for Sunnfjord Energi og Førdefjorden Energi (Førde).

Kort forklaring om fjordvarmeprosjektet er gitt i denne brosjyra.

Andre prosjekt

 

Prosjekt
 
Informasjon

Opplæringsbygg

 

Opplæringsbygg Eid vgs - Operahuset Nordfjord

Ulstein kommune

 

Bistand til utgreiing av energileveranse Ulsteinvik

Forstudie i Volda

 

Energi frå sjø - Volda kommune

Fjernvarme Norddal

 

Rådgjeving og organisering

Forprosjekt Fitjar

 

Varme frå sjø - bustadfelt

Forprosjekt Fagernes

 

Forprosjekt Fagernes Fjordvarme

Sognekraft

 

Bistand til utgreiing av energileveranse Sogndal

Sunnfjord Energi

 

Bistand til utgreiing av energileveranse Førde

Norddal kommune (Valldal)

 

Kompetanseoverføring

Fleire kommunar

 

Forstudiar og forprosjekt

Fleire bygg

 

Forstudiar og forprosjekt

 

   
     

 

 

Bygg med fjordvarme

 

Fleire bygg på Nordfjordeid sparar store pengar med fjordvarme.

Informasjon om anlegget i Informasjonsfolder Fjordvarme

 

     
Moengården

Moengården Vest har god erfaring og har eit godt og behgleg inneklima.

Sentrum Stasjon

Sentrum Stasjon har svært god erfaring og har lågare driftutifter enn andre alternativ.

Helse Førde Nordfjord Sjukehus

Nordfjord Sjukehus sparar betydleg energi og pengar.

Frislid industribygg

Frislid sparar pengar og er svært nøgde med inneklima.

Eid rådhus

Eid rådhus har fått vesentleg betre inneklima og kraftig reduksjon av driftskostnadar.

Eid idrettspark

Eid idrettspark (fotballbane) held seg telefri og taklar godt kulde og mindre snøfall.