Drift av energianlegg

Drift av energianlegg

Drift av energianlegg handlar om kundekontakt, teknisk- og økonomisk drift og miljø. Vi tilbyr bistand ved oppstart og drift av energianlegg. Vi kan også ta på oss driftsansvar etter nærare avtale.

Referanseprosjekt

Fjordvarme og Nordplan har god kompetanse på drift av energianlegg. Fjordvarme har driftserfaring frå fleire års drift av fjordvarmeanlegget på Nordfjordeid, samt driftsoppfølging av lokale varmepumpeanlegg. 

For andre anlegg tilbyr vi driftstøtte til utbyggar eller byggeigar.