Vi gjer visjonar om fornybare energiløysingar verkelege

Gjennom våre ansatte tilbyr vi teknisk og fagleg rådgjeving frå idé til drift av anlegg. Vi legg stor vekt på tverrfagleg samarbeid, slik at vi finn gode, fleksible, robuste og miljøvennlege løysingar.