Lars Ivar.jpg
Lars Ivar Kjesbu

Prosjektingeniør

Lars Ivar Kjesbu (1977) er utdanna sivilingeniør maskinteknikk frå NTNU 2003.  Tidlegare erfaring frå teknisk drift i rederi (vedlikehaldsplanlegging) og mekanisk industri (produksjonsleiing).

Arbeidsområde i Fjordvarme er rådgjeving og prosjektering av fjernvarme, fjernkjøling og VA, samt drift av energi- og VA-anlegg.

Tilsett hos Fjordvarme frå desember 2014.