Magne_Hjelle_sept_2009.jpg
Magne Hjelle

Dagleg leiar

Magne Hjelle (1957) er tilsett som dagleg leiar i Fjordvarme AS.

Han er sivilingeniør bygg frå NTNU (1983).

Magne har arbeidserfaring med byggeteknisk  rådgjeving (7 år i Tonning & Lieng AS), kommunal byggesaksbehandling (3 år i Eid kommune) og arbeid som teknisk sjef (13 år i Eid kommune).

Ut over dagleg leiing, er arbeidsområda i Fjordvarme AS tilknytt prosjektutvikling, prosjektleiing og drift av energianlegg.

Han er medlem av styret for Enøk-senter AS i Ørsta.

Magne er også dagleg leiar i Stad Fjordvarme KF, som eig fjordvarmeanlegget på Nordfjordeid. 

Tilsett i Fjordvarme AS frå 2005.