Ledige stillingar

VA

Ønska kvalifikasjonar og personlege eigenskapar:

- Ingeniør eller sivilingeniør
- Erfaring med prosjektering eller utføring frå relevant arbeidsområde
- Engasjert, nøyaktig, god munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk og engelsk
- Ynskje om å arbeide i eit fleirfagleg miljø
- Vere resultatorientert
- Ha positivt fokus på kunden sine behov
 

Gunnar Nesbakk, SH Nesbakk AS.jpg


Vi kan tilby:
- Fleksibel arbeidstid
- Konkurransedyktig løn
- Reisegodtgjersle etter statens regulativ
- Ordna pensjons- og forsikringsordningar
- Utfordrande arbeidsoppgåver med stort ansvar
- Moderne arbeidsverktøy som Novapoint DCM 20, AutoCAD, Epanet, Epa SWMM mm.
- Fagleg og personleg utvikling
- Godt tverrfagleg miljø saman med Nordplan og Enøk-senteret
- Godt arbeidsmiljø og trivelege arbeidskollegaer

20181212_114710.jpg

Søknadsfrist: Fortløpande handtering av søknader.

For nærare informasjon, kontakt dagleg leiar Magne Hjelle eller fagansvarleg Lars Ivar Kjesbu.

Søknad vedlagt CV kan sendast pr. E-post til dagleg leiar.Open søknad

Fjordvarme AS har bruk for flinke folk innan alle sine fagområder. 

Det er berre å ta kontakt for ein uformell prat og send oss gjerne ein open søknad.


Fjordvarme_farge – mini.jpg