Analyse av brannvatnkapasitet i Hareid kommune

Analysen vart levert som eit notat og drøfta konkrete forslag til forbetringar av Hareid kommunes brannvassforsyning. Notatet var basert på simuleringar av vassforsyningsnettet som Fjordvarme AS utførte i 2019, og programmet Epanet vart nytta som simuleringsverktøy. 

Byggherre: Hareid kommune
Oppdrag: Analyse brannvatn
Fagområde: Analyse
Stad: Hareid
År: 2020-2022