Gang- og sykkelveg FV467 Andvordsjordet

I samarbeid med Nordplan har Fjordvarme vore prosjekterende for Kveen Anlegg på totalentreprisa på ein 900 meter lang gang- og sykkelveg i Lom. Fjordvarme sin rolle var prosjektering av VA. 

Prosjektet besto av:

  • Bussholdeplasser
  • Kabelgrøfter
  • Overvannsanlegg
  • VA-anlegg for Lom kommune
Byggherre: Statens Vegvesen og Oppland fylkeskommune
Oppdrag: Byggeplan i totalentreprise
Fagområde: OVA-planlegging
Prosjektnr.: 18013
Stad: Lom
År: 2018