Gang- og sykkelveg Rørstadmarka, Sula kommune

Fjordvarme har prosjektert VAO og Nordplan stod for VEG. Byggeplanen og komplett beskrivelse er blitt lyst ut og utbygging fremgår.

Nøkkelinfo:
Prosjekteringskostnad: 1.000.000,- (estimat)
Kontaktinfo i Sula kommune: Per Ola Ravnå

Oversiktsplan for den sørlige delen Inntak DN1200 med 60 mete kulvert