Gang- og sykkelveg Rørstadmarka, Sula kommune

Fjordvarme har bidratt med VA i dette prosjektet. Nordplan stod for veg og elektro. Byggeplanen og komplett beskrivelse skal lyses ut og Nordplan i samråd med Fjordvarme vil bistå Sula kommune med kontraheringen vidare.

Bildene under viser halvparten av prosjektet, dette er skoleveien sør for skolen. Ca 1 km med veg og fortau. Den nordlige delen av prosjektet er 1km med gangveg.

Nøkkelinfo:
Prosjekteringskostnad: 1.000.000,- (estimat)
Kontaktinfo i Sula kommune: Per Ola Ravnå

Reguleringsplan fra NorconsultDetaljprosjektering fra Nordplan