Øvre Rotset Næringsområde, Volda kommune

Fjordvarme sin rolle i prosjektet var å prosjektere en komplett beskrivelse for VA. Nordplan sin rolle i prosjektet var vei og elektro, og samen bistod vi Volda kommune med å lyse ut prosjektet offentlig, og evaluere og anbefale entreprenør for utbyggingen. Fjordvarme var så med gjennom hele byggeprosessen fra start til slutt. Anlegget er nå ferdigstilt og avsluttet.

Nøkkelinfo:
Prosjekteringskostnad: 900.000,-
Byggekostnad: 22.000.000,-
Kontaktperson i Volda kommune: Rune Totland

Anlegget er vist i midten, Volda sentrum vises bak.Nytt næringsområde, byggeklare tomter.